TIẾNG ANH HÈ DÀNH CHO TRẺ EM

Chương trình tiếng Anh hè dành cho trẻ em được thực hiện hàng năm vào dịp hè cho học sinh từ 8 tuổi trở lên. Đây được coi như một chương trình tiếng Anh tăng tốc và cấp tốc cho học sinh. Trong suốt 6- 8 tuần, học sinh vừa học, vừa tham gia trải nghiệm các hoạt động ngoại khoá đa dạng cùng các thày cô nước ngoài của VCV. Chương trình tập trung vào các kỹ năng sống, thực hành tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề, tăng cường trao đổi thày – trò. Kết thúc khoá học, học sinh hoàn toàn cải thiện tốt khả năng nghe nói tốt, phản xạ nhanh và tự tin. Không chỉ kỹ năng sống mà vốn từ tiếng Anh được nâng cao rõ rệt.